Malmö

Platser att besöka - Malmö

Trädvandring
I Malmö finns det ca 64 000 träd på allmän platsmark, fördelade på ca 750 arter. De gör stor nytta genom att ge skugga, rena luften, fångar regnvatten vid skyfall, binder koldioxid och framför allt utgör boplats åt många fåglar och insekter. Vi kan gå en sväng i någon av Malmös parker för att lära känna dem bättre - eller varför inte en tur i city. Träden finns överallt!  

Ekostaden Augustenborg 

Denna tur fokuserar på den Botaniska Takträdgården samt på området Ekostaden Augustenborg som vann FN:s utmärkelse World Habitat Award 2010 för dess urbana hållbarhet. Vi promenerar i Ekostaden och tittar på stadsdelens unika öppna dagvattenhantering, gröna infrastruktur, fastighetsnära återvinning och gemensam odling med mera.

Vi kan dessutom ta en tur i MKBs nya byggnad Greenhouse mitt i Augustenborg. Där hittar vi många hållbara lösningar, en takträdgård och mycket mer!

Cykelhuset Ohboy
Det grönaste grå huset i Västra Hamnen! Cykelhuset Ohboy är byggt av firman Siegel, som har hela kedjan från arkitekt och byggherre till förvaltare av huset. Det ger en unik möjlighet att prova olika växtval och andra lösningar.

Bo01 

Hållbarhetssatsningarna i Bo01 har fått ett flertal utmärkelser och lockar studiebesök från hela världen. Satsningarna i Bo01 har också haft stor betydelse för det lokala arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling i Malmö.


Koggen

Koggen är ett bostadshus nära havet och här har 5 strandängstak planterats med växter som ger ekologiska mervärden med 35-40 olika växtarter på varje tak. Här finns även trädstammar, stenrösen, kullar och insektshotell.


Neptunigatan och Citadellskajen

Malmö har fått en ny stadsgata med blågrön infrastruktur och regnbäddar som möjliggör lokal fördröjning och rening av dagvatten. Över hamnkanalen har flera nya broar uppförts som förbinder Universitetsholmen med Västra hamnen.


Kv Sofia

Ett biotoptak främjar biologisk mångfald och ger högre biologiska värden än ett vanligt grönt sedumtak, och solcellerna producerar mer energi tack vare att växtligheten har en avkylande effekt.

Varvsparken

Varvsparken är en drygt 4 hektar stor stadsdelspark med rymliga ytor för lek, aktiviteter och avkoppling. Här är en skogsbiotop anlagd som är konstruerad med höjdskillnader och stora stenblock för att kännas autentisk.


P-husen Anna och Godsmagasinet

Parkeringshuset Anna med Sveriges äldsta lagliga graffitivägg fick 2019 även gröna väggar på tre sidor. Totalt ca 300 kvm champagnefärgade växtväggar med över 40 olika arter pryder numer fasaderna i öster, söder och väster tillsammans med insektshotell och fågelholkar.

Granne med Saluhallen har parkeringshuset Godsmagasinet fått gröna väggar. Vatten samlas upp från parkeringshusets tak för att bevattna den gröna väggen, och därmed minskar belastningen på stadens dagvattensystem.


Hyllie

Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Här tittar vi bland annat på smarta dagvattenlösningar i stort och smått. Här finns också Emporia köpcenter, där takparken på vann Scandinavian Green Roof Award 2013. Ägarna Sten & Ström ville att det gröna taket skulle bli tillgängligt för allmänheten. Takparken är 27 000 kvm stor och var bland de största i världen när den byggdes.

Grönare Möllan

Området Möllevången i Malmö bestod mest av sten och hårda ytor. Krontäckningen var bara 8% och det var stora problem med översvämningar. Nu har Malmö stad planterat cirka 150 träd genom projektet Grönare Möllan. Här tittar vi på trädgropar i hårdgjord miljö, men också olika typer av regnbäddar och andra dagvattenlösningar.

BRF Källorna

En BRF som tidigare hade problem med översvämningar i sina källare har nu rustat upp gårdarna med regnbäddar med skelettjord dit allt vatten från både stuprör och gårdar leds, med mycket bra resultat.

Våra hel- och halvdagsturer besöker olika delar av staden och visar upp de olika lösningar staden använt sig av för att tackla klimatförändringarna. Lämpligt transportsätt är med cykel eller lokaltrafiken eller i vissa fall att promenera. Det går naturligtvis också bra att skräddarsy en egen runda!