Föreläsningar

Utbildningar och föreläsningar

Utforska hållbar stadsutveckling med Green Blue Guide!


Välj mellan föreläsningar, seminarier, webinarer och kurser om ämnen som dagvattenhantering, ekosystemtjänster och gröna tak och väggar.

Urban grönblå infrastruktur är nyckeln till att skapa hållbara och livskraftiga städer. Genom att integrera gröna och blå element i stadsmiljön kan vi inte bara hantera dagvatten på ett effektivt sätt, utan också främja biologisk mångfald, förbättra luftkvaliteten och skapa attraktiva och hälsosamma platser för människor att leva och arbeta på.

De skräddarsydda föreläsningarna ger er djupgående förståelse för urban grönblå infrastruktur och hur den kan integreras i stadsplaneringen.

Upptäck och diskutera med experter från hela världen på interaktiva kurser och webbinarier.

Oavsett om ni är stadspolitiker, arkitekt eller en organisation, kan Green Blue Guide ge er kunskap och inspiration för att göra verklig skillnad i era projekt.

Tillsammans kan vi skapa bättre städer att leva, arbeta och trivas i!

Moderator / Konferencier

Med min mångåriga erfarenhet som föreläsare åtar jag mig även moderatoruppdrag i olika event.


Jag säkerställer att evenemangen genomförs på ett hållbart sätt, och med min kunskap om miljövänliga alternativ kan jag guida grupperna genom olika aktiviteter och diskussioner för att främja ett positivt och hållbart klimat.

Baskurs skötsel gröna tak

Detta ingår:
Genomgång av skötsel av både sedumtak och biotoptak, plus grunderna i planering och anläggning av gröna tak generellt.


  • Tre föreläsningssessioner om gröna tak á 50 min, innehållande allt man behöver ha koll på gällande gröna tak och skötsel. Frågestund vid varje tillfälle.
  • Tillgång till åhörarkopior av föreläsningarna.
  • Tillgång till quiz
  • Certifikat vid slutförd utbildning


Detta är en fysisk kurs som bokas som grupp, med minst 3 och högst 15 personer. Föreslå gärna ett datum som passar er bäst.


Genomförs på önskad plats.

Uppdragsutbildningar

Kortare och längre kurser ges inom grönblå infrastruktur och ekosystemtjänster på olika uppdragsutbildningar, exempelvis:Hermods - "Grönblågrå lösningar, 25 YH-poäng" Green Urban Developer

Campus Nynäshamn - "Planering av grön infrastruktur och ekosystemtjänster, 45 YH-poäng" Trädgårdsmästare

DaCapo Mariestad - "Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar"

Bevara och återskapa natur"

Akademi Båstad - inhopp på diverse olika trädgårdsutbildningar  

Referenser kan ges på förfrågan!

Föreläsningar och webinarer

Green Blue Guides föreläsningar i bland annat dagvattenhantering, ekosystemtjänster, stadsträd och gröna byggnader ser till att skapa en bred förståelse för blågröna lösningar och går att skräddarsy utefter era behov.

Jag föreläser idag inom olika utbildningsinstitutioner och välkomnar fler givande samarbeten. Boka gärna också in mig som en del i en konferens/utbildningsdag eller om ni vill boka in en lunchföreläsning för er organisation. Det går bra med både fysiska föreläsningar på plats eller digitala webinarer.

Färdiga föreläsningar erbjuds inom följande ämnen:

Gröna tak-serie, ca 30 min/del

Introduktion gröna tak och ekosystemtjänster

Projektering av gröna tak

Anläggning av gröna tak

Skötsel av gröna tak

Multifunktionella gröna tak

Stadsträd-serie, ca 30 min/del

Träd och ekosystemtjänster

Träd i stadsplanering

Växtbäddar, jord och substrat

Ståndort, växtval och växtkvalitet

Trädvård, etablering och drift


Gröna väggar-serie, ca 30 min/del

Introduktion vertikala vegetationssystem

Levande väggar - system och exempel

Gröna fasader - system och exempel


Blågröna system-serie, ca 30 min/del

Introduktion blågröna urbana system

Dagvattenhantering i staden

Exempelprojekt och erfarenheter


Övriga föreläsningar, ca 60 min

Blågröna lösningar i staden

Stadens cirkulära ekonomi

Introduktion internationella Klassificeringssystem

Ekosystemtjänster som verktyg i Sverige

Hållbarhetsfrågor och ekosystemtjänster

Biologisk mångfald i staden

Dynamisk & kreativ skötsel

Träden och den biologiska mångfalden

Gröna tak och biologisk mångfald

Den varma staden


Eller så skräddarsys föreläsningen helt efter era önskningar!

Är ditt företag redo att nå nya höjder?